top of page

45 éves az MFT

Budapesten, a Magyar Fogorvosok Egyesületének centenáris kongresszusán, 1978 októberében alakult meg a Fogpótlástani Szekció. Fő célkitűzései a következők voltak: „Összefogni a fogpótlástannal foglalkozó, valamint a protetika iránt érdeklődő fogorvosokat; rendszeresen megvitatni a fogpótlástan korszerű eredményeit és mindennapos problémáit; egyetértést teremteni az elméleti és gyakorlati fogpótlástan között a betegellátó munka fejlesztése érdekében; együttműködés kialakítása a társadalomtudományokkal, a külföldi fogpótlástani szakegyesületekkel, valamint a fogtechnikai munkatársakkal.”

 

A szakosztály alapító elnöke Fábián Tibor professzor úr volt. 1991 és 1997 között Kaán Miklós professzor úr, majd 1998 és 2004 között Szabó Gyula professzor úr követték őt a szakosztály elnöki posztján. Vezetőség tagjai voltak a szakosztály alakulásakor: Dr. Bödő János, Dr. Csapláros Zsuzsa, Dr. Csoma Mihály, Dr. Ember Erika, Dr. Fábián Tibor, Dr. Götz György, Dr. Kaán Miklós, Dr. Keszthelyi Gusztáv, Dr. Komáromi József, Dr. Kovács D. Géza, Dr. Kuti Mihály, Dr. Malatinszky András, Dr. Marton Tibor, Dr. Mauks Gyula, Dr. Prágai Géza, Dr. Rück András, Dr. Sallay Kornélia, Dr. Sidló Ferenc, Dr. Szabó Gyula, Dr. Szabó Imre, Dr. Szalay Zoltán, Dr. Szentpétery József, Dr. Szőke Ágnes, Dr. Tajthy Sándor és Dr. Varga Andor.

 

A Fogpótlástani Szakosztály 2002-től új jogi keretek között működött. A Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Társasága (MFT) 2002. december 7-én, Budapesten önálló társasággá vált. Tekintettel arra, hogy a társaság jogi elődje, a Magyar Fogpótlástani Szakosztály 1978-ban alakult, így társaságunk a Magyar Fogorvosok Egyesületének (MFE) egyik legrégebbi szakmai szerveződése. A társaság első elnöke Szabó Gyula professzor úr, a Pécsi Fogászati Klinika akkori vezetője lett. Fejérdy Pál professzor úr a következő öt évben töltötte be az elnöki posztot, 2010 decembere óta pedig Hegedűs Csaba professzor úr irányítja a társaság életét. A vezetőség jelenlegi tagjai: Dr. Baráth Zoltán, Dr. Borbély Judit, Prof. Dr. Hermann Péter, Dr. Radics Tünde és Prof. Dr. Radnai Márta. A társaság titkára Dr. Marada Gyula. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Jáky László, Dr. Komlóssy Attila és Dr. Matusovits Danica.

 

A Fogpótlástani Társaság jelenlegi célkitűzései azonosak az alapításkor lefektetett célokkal, valamint a Magyar Fogorvosok Egyesületének küldetésével; a fogpótlástan fejlődésének elősegítése, a fogpótlástannal foglalkozó tudományos munka ösztönzése és eredményeinek gyakorlatba való átültetése. A társaság megalakulása óta folyamatosan szervez konferenciákat, önállóan vagy más társaságokkal közösen. A vezetőség 2010-től továbbképzési programokat, köztük az újabban igen népszerű webináriumokat, is kínál a kollégáknak, amelyeket a konferenciák között vagy azokkal párhuzamosan szervezünk. Ilyen programok voltak eddig Debrecenben 2010, 2013, és 2017-ben, Pécsen 2012 és 2015-ben, Szegeden 2016-ban, valamint Székesfehérváron 2018 szeptemberében. A társaság 2012-ben alapította a „Magyar Fogpótlástanért” emlékérmet a hazai fogpótlástan területén végzett kimagasló, a társaság hírnevét öregbítő tudományos és szakmai teljesítmények elismerésére. Az első emlékérmek átadására 2013-ban, a Debrecenben megrendezett XX. jubileumi kongresszuson került sor. Ezen a különleges eseményen Fazekas András, Fábián Tibor, Fejérdy Pál, Kaán Miklós és Szabó Gyula professzor urak tevékenységét díjazta a társaság vezetősége. A 2015. év díjazottjai Körtvélyesi Andor és Kádár László voltak. A 2017. évi konferencián Divinyi Tamás és Vajdovics István vehették át az emlékérmet, elsősorban az implantológia hazai meghonosításában végzett kiemelkedő munkájukért.

 

A társaság tagjai a kezdetektől aktívan részt vettek és vesznek ma is a fogpótlástan oktatásának fejlesztésében is, már több sikeres protetikai témájú szakkönyv, valamint egyetemi tankönyv jelent meg a társaság tagjainak szerkesztésében.

 

A szakmai és tudományos nemzetközi együttműködésre való törekvés mindig jellemző volt a társaság tagjaira. Legelső partnerei többek között az akkori NDK, Csehszlovákia, Lengyelország és Jugoszlávia voltak. A társaság tagjai rendszeresen tartottak és tartanak előadásokat hazai és külföldi konferenciákon.

 

Évek előkészítő munkájának eredményeképp 2018. augusztus 29-én, a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendeletben meghirdetésre került az új, önálló Fogpótlástan szakvizsga, melyet a társaság tagjainak és vezetőségének összefogása és sikeres együttműködése tett lehetővé.

 

A társaság 2023-ban XXV. Kongresszusán Pécsen ünnepli megalakulásának 45-ik évfordulóját.

 

Konferenciáink

 1. 1979. Salgótarján, Fogpótlástani Szakosztály I. Vándorgyűlése

 2. 1980. Miskolc, Fogpótlástani Szakosztály II. Vándorgyűlése

 3. 1981. Nyíregyháza, Fogpótlástani Szakosztály III. Vándorgyűlése, helyi szervező: Dr Bakó Attila

 4. 1983.08.26–29. Kecskemét, Fogpótlástani Szakosztály IV. Vándorgyűlése

 5. 1984.08.29–31. Budapest, Az Európai Protetikai Társaság VIII. és a MFE Fogpótlástani  Szakosztályának V. Vándorgyűlése,

 6. 1985.08.25–28. Szekszárd, Fogpótlástani Szakosztály VI. Vándorgyűlése, helyi szervező: Dr. Selényi Judit

 7. 1987.08.13–16. Siófok, Fogpótlástani Szakosztály VII. Vándorgyűlése, helyi szervezők: Dr. Csapláros Zsuzsa, Dr. May Vilmos, Dr. Szomolányi István, Dr. Szalay Zoltán

 8. 1989.09.14–17. Székesfehérvár, Fogpótlástani Szakosztály VIII. Vándorgyűlése, Fogorvos Fogtechnikus Találkozó

 9. 1991.09.14–17. Nagykanizsa, MFE Fogpótlástani Szakosztályának IX. Vándorgyűlése, 10. 1993.10.02–05. Sopron, Fogpótlástani Szakosztály X. Jubileumi Vándorgyűlése, Implantációs Szakmai Nap, helyi szervező: Dr Szilágyi László

 10. 1995. 09.22–25. Sopron, Fogpótlástani Szakosztály XI. Vándorgyűlése, helyi szervező: Dr. Fodor Zsuzsa

 11. 1997.10.23–26. Szeged, MFE Fogpótlástani Társaság XII. Vándorgyűlése és Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának III. Kongresszusa, helyi szervező: Dr. Fazekas András

 12. 1999.09.17–19. Pécs, MFE Fogpótlástani Társaság XIII. és a Magyar Parodontológiai Társaság XI. Kongresszusa, helyi szervező: Dr Szabó Gyula

 13. 2001.08.23–26. Debrecen, MFE Fogpótlástani Társaságának XIV., a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának IV., és a Magyar Parodontológiai Társaság XII. Kongresszusa,

 14. 2003.08.28–30. Budapest, MFE Fogpótlástani Társaság XV., a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának V., és a Magyar Parodontológiai Társaság XIII. Kongresszusa,

 15. 2005.10.13–15. Sopron, MFE Fogpótlástani Társaság XVI., a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának VI., és a Magyar Parodontológiai Társaság XIV. Kongresszusa, helyi szervező: Dr. Szilágyi László

 16. 2007.10.11–13. Szeged, MFE Fogpótlástani Társaság XVII., a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társaságának VII., és a Magyar Parodontológiai Társaság XV. Kongresszusa Szent-Györgyi Albert 70 éve elnyert Nobel-díja emlékére, helyi szervező: Dr. Nagy Katalin

 17. 2008. 09.04–06. Pécs, MFE Fogpótlástani Társaság XVIII. Kongresszusa és 32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association, helyi szervező: Dr. Szabó Gyula

 18. 2011.10.07–08. Hévíz, MFE Fogpótlástani Társaság Továbbképző Tanfolyama és XIX. Kongresszusa, helyi szervező: Dr. Marada Gyula

 19. 2013.09.27–28. Debrecen, MFE Fogpótlástani Társaság XX. Jubileumi Kongresszusa, az első „Magyar Fogpótlástanért” emlékérmek átadása, helyi szervező: Dr. Hegedűs Csaba

 20. 2015.09.24–26. Pécs, MFE Fogpótlástani Társaság XXI. Kongresszusa, helyi szervező: Dr. Radnai Márta és Dr. Marada Gyula

 21. 2017.09.28–30. Debrecen, MFE Fogpótlástani Társaság XXII. Kongresszusa, a Magyar Arc- Állcsont és Szájsebészeti Társaság XXI. Kongresszusa valamint a XI. Danubius Nemzetközi Kongresszus, helyi szervező: Dr. Hegedűs Csaba

 22. 2019.10.03-05. Szeged, MFE Fogpótlástani Társaság XXIII. Kongresszusa - Implantációs és digitális protetika a 21. században, helyi szervező: Dr. Baráth Zoltán

 23. 2021.09.24-25. Budapest, MFE Fogpótlástani Társaság XXIV. Kongresszusa, Budapest, helyi szervező: Dr. Hermann Péter

bottom of page