top of page

TAGFELVÉTEL

Aktív tag lehet az a természetes személy, magyar állampolgár, aki fogszakorvosi képesítéssel rendelkezik, a fogpótlástant graduális fogorvosképzés keretében oktatja, vagy elsősorban a foghiányok kezelésével foglalkozik, vagy fogpótlás tárgyú kutatást végez, és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. Az aktív tagságért a Vezetőséghez benyújtott írásbeli kérelemmel kell folyamodni, az aktív taggá fogadásról a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár természetes személy, aki kiemelkedő szakmai tapasztalatával, nemzetközi tekintélyével az MFT munkáját jelentősen segíti, és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. Tiszteletbeli taggá fogadásról az Elnök javaslatára a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Pártoló tag lehet az a magyar, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, aki az MFT működéséhez anyagi, elvi, erkölcsi támogatást nyújt, és az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri, és nem aktív tag. A pártoló tagságról az Elnök javaslatára a Vezetőség egyszerű szótöbbséggel dönt.

A tagfelvétel kérdésében a Vezetőség által hozott határozatok megtámadása esetén, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

Ha Ön is csatlakozni kíván Társaságunkhoz, akkor ismerje meg Alapszabályunkat, majd töltse ki TAGFELVÉTELI JELENTKEZÉS űrlapunkat online a lenti felületen! 

Amennyiben Ön inkább papír alapon szeretné megtenni tagsági jelentkezést, akkor töltse le Tagfelvételi kérelmünket, töltse ki és jutassa el titkárságunk címére!

TAGFELVÉTELI JELENTKEZÉS

Köszönjük jelentkezését, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot!

Kapcsolat

Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Társasága (MFT)

A Fogpótlástani Társaság számlaszáma:

10300002-10525147-49020019 (MKB)

Titkár: Dr. Marada Gyula

Pécsi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Szak

Fogpótlástani Tanszék

7625 Pécs, Tüzér utca 1.

Telefon: 36 (72) 502-434

E-mail: marada.gyula@pte.hu

bottom of page