top of page

Küldetésünk

A Fogpótlástani Társaság célkitűzései a Magyar Fogorvosok Egyesületének küldetésével összhangban a fogpótlástan fejlődésének elősegítése, a fogpótlástannal foglalkozó tudományos munka ösztönzése és eredményeinek gyakorlatba való átültetése.

Vezetőség

Ellenőrző Bizottság

bottom of page